Optimering på högsta nivå

Säljoptimering:

Din försäljning - Vår passion


Smartfind skapar snabba och mätbara resultat genom att optimera din mest värdefulla resurs – säljorganisationen.


Det gör vi med övertygelsen att nyckeln till framgång sitter i medarbetarna och att enskilda åtgärder sällan leder till önskat resultat. Därför tar vi ett helhetsgrepp med fokus på de tre centrala delar som har störst inverkan på din försäljning.


Vi förmedlar din nästa kontakt 

Proffesionell förmedling


Oavsett ifall du söker en ny leverantör,  affärspartner eller kanske utbildad personal.

Smartfind hittar din nästa succé!


Genom vår mångåriga närvaro på bl.a service & dagligvaruhandeln har vi skapat otaliga kontakter med kunnig & attraktiv personal


I producent & leverantörsledet har vi flera spännade kontakter från Medelhavet som söker distribution i Skandinavien/Sverige


Ge oss förtroendet så letar vi upp din nästa succé

Vi har specialkompetens av förmedling inom Svensk Dagligvaruhandel

VÅR KOMPETENS

Bemanning/Rekrytering

Med lång erfarenhet av försäljning inom FMCG så har vi svaret på ditt behov av kvalificerad personal.


Vi är specialister på Försäljningschefer, KAM personal, Marknadschefer samt Fältsäljare.


Finns behov av en interimslösning vid vakanser så har vi lösningen.


Vi kan även bidra med kvalificerade konsulttjänster inom samtliga fält, ex KAM- uppdrag, förhandlingstjänster och rena säljuppdrag

Handel & Försäljning

Vi ser på Sverige med lite andra ögon än det traditionellt geografiska.

För att vara riktigt effektiva utgår vi från var människor bor och handlar.

God planering och löpande utveckling av verksamheten är en förutsättning för att hänga med i dagens snabba förändringar.


Med stor erfarenhet av säljplanering, kategoriutveckling och organisationsutveckling har vi framgångsrikt levererat flera stora och små projekt

Konsultation & Förmedling

Kategori & produktutveckling


Förmedling av kontakter mellan producent & distributör


Förädling av utländska producenter i Sverige

  • Konsultation dagligvaruhandel
  • Proffesionell bemanning
  • Säljoptimering

Mikael Törnvall. Partner

  • Utbildning
  • Bemanning
  • Försäljning


Hans Jangstad. Partner

  • Projekt
  • Försäljning
  • Consulting

.